VANSKELIG Å FINNE GODE SELGERE

Selgere er på topp-10 listen over yrkene det er vanskeligst å rekruttere til, melder NA24 i dag. De viser til en undersøkelse gjort av Manpower, der de har spurt nesten 40.000 arbeidsgivere i 40 land, og utarbeidet en liste over yrkene i Norge der tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er lavest.

Blant løsningene som presenteres for å løse dette problemet er det å leie kompetanse et av punktene. DRS leier i dag ut selgere til flere store bedrifter, og ser at etterspørselen etter dette er økende. Å finne gode selgere er en stor utfordring, og mange har opplevd at faktiske ferdigheter ikke alltid henger sammen med en god CV og et godt intervju.

Selgere

Fordelen til DRS er at alle våre utleiekandidater er ansatt hos oss i dag, og vi har inngående kjennskap til alt fra salgsresultater til punktlighet og kompetanse.

DRS tilbyr utleie av både enkeltselgere og hele selgerteam, og skreddersyr den løsningen som passer hver enkelt oppdragsgiver.

Nærhet til den kompetansen som finnes internt, og muligheten til å justere arbeidet på kort varsel nevnes hyppig som fordeler med å leie salgskraft når alternativet er å sette det ut. I tillegg forsvinner problemer med feilansettelser, da fleksible løsninger gjør at risikoen er minimal.

Ønsker du å vite mer om leie av selgere fra DRS?

Kontakt Andreas Myhrvold på 93204109 eller andreas.myhrvold@drs.no.