DRS STAND & MESSE

Vi står der kunden er!

DRS har profesjonelle selgere som leies inn i forbindelse med stands og messer rundt om i hele landet.

Be om et tilbud!

Vi har selgere som står på stand på forskjellige lokasjoner som handlegater, kjøpesenter eller Stand stillingerevents. Vi har standutstyr tilgjengelig og kan reise ut på kort varsel til bestemte områder. Vi hjelper deg med å finne områder hvor du treffer dine kunder. Vi hjelper deg med utstyr og materiell til stand og vi ordner med avtaler der vi skal stå.

Stand er en unik måte å møte nye og gamle kunder på – ansikt til ansikt. Standsalg har en høy grad av troverdighet, og oppfattes som positivt av de aller fleste. Denne typen salg fungerer også meget godt i kombinasjon med salg i andre kanaler, og DRS har lang erfaring med standsalg i kombinasjon med andre markedsaktiviteter.

DRS har også profesjonelle selgere som leies inn i forbindelse med messer rundt om i hele landet.

DRS har i løpet av høsten 2016 deltatt på over 15 messer spredt over hele landet. Vi har vært i Tromsø, Ålesund, Seljord, Trondheim, Arendal, Hamar, Kristiansund for å nevne noen plasser.

I forkant av arrangementet tar vi kontakt med dine kunder og inviterer dem på din stand. I etterkant følger vi opp leads på en profesjonell og hurtig måte. Husk at leads generert på messer er ferskvare!

Messer er en fantastisk arena hvor du kan møte dine kunder ansikt til ansikt, der målgruppen allerede er definert og tilgjengelig.

For mer informasjon om stand eller messeaktivitet hos DRS, ta kontakt med Andreas Myhrvold på andreas.myhrvold@drs.no eller 93 20 41 09.