Referanse – Breiband.no

48 Timer i Oslo har vært et svært vellykket opplegg for både gamle og nye selgere, hvor vi fikk trent på samtalekvalitet og ikke minst effektivitet.

Tidligere har våre egne forsøk på å få effektiviteten opp fått blandet mottakelse hos selgerne, men her så lærte vi en ny metodikk som mer enn doblet antall samtaler uten at det gikk på bekostning av kvalitet – Tvert i mot faktisk.

Selgerne var utelukket positive i etterkant, og vi har jevnt over lagt oss på et høyere kvalitet- og effektivitetsnivå. Vi benyttet også anledningen til å ta med nye, potensielle kandidater på opplegget, og gjorde ansettelser etter å ha sett de nye selgerne i aksjon.

Det var en god læring, og 48 Timer i Oslo ser vi for oss blir et fast innslag for fremtidig rekruttering av TM-selgere.

Vidar Fineide

Salgssjef
Breiband.no
Breiband logo