Endring av markedsføringsloven

Robert Hval Straumann (VIRKE), Sverre Torjuul (DRS) og Stein Johnsen (VIRKE) er meget godt fornøyd med utfallet av dagens stortingsmøte.

Stortinget besluttet i dag at det fortsatt skal være lov å ringe kunder man har et eksisterende kundeforhold til.

Lovforslaget (Prop-43 L) ble i dag endelig behandlet på Stortinget, og Statsråd Solveig Horne redgjorde om lovens innhold.

DRS, ved daglig leder Sverre Torjuul, var selvfølgelig tilstede sammen med VIRKE.

Det viktigste punktet som i dag er ferdig behandlet på Stortinget er:

Fortsatt lov å ringe kunder man har et eksisterende kundeforhold til.

Lovens utgangspunkt var at dette var et unntak som ville bli borte, men underveis i prosessen har Familie- og Kulturkomiteen snudd i denne saken, etter sterk påvirkning av blant annet VIRKE og NORDMA.

At komiteen snudde og kom med en enstemmig innstilling er en stor seier, både for bransjen og hele næringslivet. I dag har man unngått at over 4 000 ungdomsarbeidsplasser ble nedlagt!

Stein Johnsen (VIRKE) og Sverre Torjuul (DRS) på Stortinget.

Loven inneholder også en rekke innstramninger, som bransjen hele veien har støttet, deriblant at man kun kan innhente leads til eget bruk, samt forbud mot å ringe med skjult nummer.

En snart 2 års kamp sammen med VIRKE er nå over og næringslivet har nå fått klare regler å forholde seg til.

Vi som bransje har nå et stort ansvar for fortsatt å levere kvalitet og god kundedialog fremover!

Lovvedtaket i sin helhet kan du lese på Stortingets nettsider.