DRS DØRSALG

For å kunne nå frem til så mange potensielle nye kunder som mulig, tilbyr DRS dørsalg som en av våre viktigste salgskanaler. 

DRS har i dag over 40 selgere som jobber med dørsalg mot privatmarkedet.

Be om et tilbud!

Vi har en gjeng entusiastiske selgere som ønsker å reise rundt og banke dører for å fortelle om ditt produkt. Dette er dyktige selgere som takler forskjellige salgskanaler, tar med seg sin kunnskap om selgende kundepleie og gjør at et besøk av våre selgere oppfattes som en positiv opplevelse.

Vi har fire biler som opererer over hele det sentrale østlandet og en stab med fem gode og dyktige salgsledere. DRS har jobbet med dørsalg siden 2015 og bygget opp mye kunnskap hvordan vi kommuniserer og møter kunden på en god og profesjonell måte.

Dørsalg er en kanal som er ekstrem effektiv, spesielt på produkter som har en sentral rolle i husholdningen og hvor levering av produktet på dør er naturlig. Veldig mange av våre oppdragsgivere bruker denne kanalen som supplement til andre kanaler, når ut til flere kunder og øker sitt marked.

DRS benytter sine lokaler i Rosenkrantzgate som utgangspunkt hver salgsdag for å skape eierskap og en god salgskultur.

Vi opererer også med omreisende salgsteam som på kort varsel kan reise ut på definerte områder over hele landet på korte eller lengre oppdrag. DRS står for alt det praktiske rundt bestilling av reiser og overnatting.

For mer informasjon om dørsalg hos DRS, ta kontakt med Andreas Myhrvold på andreas.myhrvold@drs.no eller 93 20 41 09.