I dag har DRS hjulpet 150 sauer til å komme trygt tilbake til sin eier!

I løpet av våre 14 år i markedet har vi solgt mange forskjellige produkter og tjenester på telefon.
Både innenfor organisasjoner, magasiner, TV/underholdning, bank, forsikring, matkasser med mer.
Alt vi i DRS jobber med er produkter vi elsker og som vi med entusiasme selger til kunder med høy kvalitet!

Tore, Sverre og Maid viser frem E-Bjellene fra FindMy.

Ny teknologi åpner også nye muligheter og dette førte til samarbeid mellom DRS og FindMy.
Nå selger vi elektroniske GPS bjeller til sauebønder over hele landet.

Her brukes ny teknologi på en ny og innovativ måte som sikrer levebrødet til bonden.

I en artikkel nå i april skriver Dagbladet at Mattilsynet nå vil rette fokus mot for mye lidelse på utmarksbeite for sau. DRS er stolte til å kunne bidra med å øke dyrevelferden samtidig som vi fremmer ny teknologi gjennom det spennende selskapet FindMy.

Les mer om dette selskapet på: www.findmy.no.