Besøk fra VIRKE

DRS/Maskineriet hadde onsdag 21. November hyggelig bedriftsbesøk fra VIRKEs nye administrerende direktør, Ivar Horneland Kristensen.

Ivar Horneland Kristensen og Sverre Torjuul

DRS har vært medlem i VIRKE siden 2004, og møtet var en fin anledning for DRS til å fortelle om en hverdag med salg og kundeservice, samt viktigheten av å skape arbeidsplasser for ungdom. VIRKE har betydd mye for DRS/Maskineriet og den bransjen vi representerer, i den jobben som er gjort ovenfor sentrale myndigheter og påvirkningsarbeidet mot endringer i lover og regler.

Viktig besøk

”Det er svært viktig for oss at den øverste lederen i VIRKE forstår hvilke muligheter som ligger i Callcenterbransjen, både i forhold til de verdier som skapes hver dag, men ikke minst at vi skaper ungdomsarbeidsplasser!  Det offentlige spiller en viktig rolle i dette, ved at flere offentlige tjenester bør settes ut på anbud, da effektiviserer man det offentlige og skaper ungdomsarbeidsplasser samtidig. Dette er noe vi ønsker VIRKE kan jobbe aktivt med fremover” uttaler Daglig leder Sverre Torjuul i DRS.

Ivar Horneland Kristensen fikk hilse på flere dyktige selgere hos DRS.

Foruten en grundig presentasjon av bedriften fikk Ivar Horneland Kristensen en omvisning, samt gode samtaler med ansatte i DRS.